لینک ها و تماس های مفید

برای ترجمه اسناد تان از زبان فرانسوی به یک زبان خارجی و برعکس آن ISM Traduction و مترجمان ما در خدمت شما قرار دارند.

برای هرگونه نیاز دیگر تان، می توانید به آدرس های زیر مراجعه کنید  :

مشاوره حقوقی و حقوق اتباع خارجی در فرانسه

Info Migrants : یکی از بخش های خدماتی موسسه ISM Interprétariat تماس تیلیفونی برای مشاوره حقوقی برای خارجیان میباشد. متخصصین ما به صورت رایگان و بدون آنکه هویت شما را درخواست کنند برای تان همکاری و معلومات قانونی میدهند.
شماره تماس 01 53 26 52 82 (به صورت ناشناس، رایگان، از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9:00 صبح تا 1:00 بعد از ظهر و از 2:00 بعد از ظهر تا 4:00 عصر).

انجمن ها

معلومات

Gisti : معلومات در زمینه پروسه پناهندگی (به زبان های فرانسوی، عربی، پشتو، انگلیسی، دری، اردو، ارومو، تیگرینا).

Dom’Asile Info :پلاتفورم و یا دفتر معلومات عمومی برای اشخاصی که در فرانسه درخواست پناهندگی می کنند و یا می خواهند که درخواست پناهندگی کنند (به زبان های فرانسوی، انگلیسی، اردو، عربی، بنگالی و روسی).

Refugies Info : معلومات در مورد اشخاصی که به عنوان پناهنده {قبولی 10 ساله}شناخته شده اند و یا حمایت فرعی {قبولی 4 ساله}را به دست آورده اند (به زبان های فرانسوی، انگلیسی، عربی، پشتو، تیگرینا و روسی).

Soliguide : رهنمای دیجیتال و یا الکترونیکی در شهرهای پاریس، بوردو و نانت :
این رهنما برای یافتن موسسات کمک کننده همرای آدرس، ساعات کاری شان و همچنان افرادی که از این کمک ها مستفید شده میتوانند، معلومات میدهد.

Guide Watizat : دسترسی به معلومات افراد مهاجر و رهنمای چند زبانه (فرانسوی، انگلیسی، عربی و پشتو) که هر ماه به روز رسانی و چاپ می شود.

حقوق اتباع خارجی

انجمن های عمومی

ARDHIS – انجمن برای به رسمیت شناخته شدن حقوق اشخاص همجنس گرا و ترا جنسی برای مهاجرت و اقامت

Anafé – انجمن ملی کمک برای اتباع خارجی در مرز ها : کمک های حقوقی و انسان دوستانه برای اتباع خارجی که در مرزهای فرانسه دچار مشکلات هستند.

La Cimade انجمن همبستگی فعال با مهاجرین، پناهندگان و متقاضیان پناهندگی.

La FASTI برای حقوق مهاجرین مبارزه می کند.

Le GISTI (گروپ معلومات و حمایت از مهاجرین) یک انجمن متخصص در بخش حقوق اتباع خارجی است.

La Ligue des droits de l’homme از تمام حقوق، حقوق فردی و جمعی، مدنی، سیاسی و اجتماعی دفاع می کند.

Le MRAP (جنبش علیه نژادگرایی و برای دوستی میان ملت ها)

انجمن های کمک به متقاضیان پناهندگی

L’ACAT (اقدامات مسیحیان برای محو شکنجه) به ویژه در زندان ها و برای حقوق پناهندگی فعالیت می کند.

Amnesty International France عفو بین الملل فرانسه : اشخاص را در روند پناهندگی شان مشوره می دهد و همراهی می کند.

Le CEDRE : مرکز کمک به کارهای پناهندگان و مهاجرین مربوط به سازمان خیریه سکوغ کاتولیک (Secours catholique)

Forum réfugiés-Cosi یک انجمن فعال در زمینه پذیرش پناهندگان، دفاع از حقوق پناهندگی و تقویت حکومت قانون است.

صحت و حقوق اجتماعی

L’ASSFAM : نهاد اجتماعی متخصص با هدف تسهیل دغام مهاجرین و کمک آنها با هدف ارتقا در جامعه فرانسه.

Le CATRED مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن حقوق مهاجرین، در زمینه محافظت اجتماعی و حقوق اقامت برای افراد بازنشسته (متقاعد)، معلول و افراد معیوب به دلیل حادثه در جریان کار و یا خانواده های شان .

Le Comede برای بهبود صحت و ادغام مهاجرین در فرانسه فعالیت می کند.

Mission France de Médecins du Monde : نمایندگی فرانسه موسسه داکتران جهان : مرکز درمانی که برای محروم‌ترین افراد خدمات طبی-اجتماعی فراهم می کند. و با اقدامات سیار به کمک این افراد می رود.

Médecins Sans Frontières : داکتران بدون سرحد : درمان طبی، روانی و همراهی اجتماعی.

Association Primo Levi, درمان و حمایت از قربانیان شکنجه و خشونت های سیاسی.

حقوق خانواده

APAERK – انجمن پدرانی که فرزندان را از طریق کفاله به فرزندی گرفته اند.

حقوق زنان

ADSF (Agir pour la santé des femmes) (تلاش برای سلامتی زنان) یک انجمن متشکل از مجموعه ای رضا کاران که از مهارت های شان برای بهبود وضعیت صحی زنان در تمام جهان استفاده می کنند.

CNIDFF – مرکز ملی معلومات و مستند سازی برای زنان و خانواده : معلومات و کمک برای زنان قربانی خشونت، کمک برای کار و مشوره حقوقی.

La Fédération Nationale Solidarité Femmes فدراسیون ملی همبستگی زنان : یک شبکه از زنان فیمینست و فعال در زمینه مبارزه با همه انواع خشونت علیه زنان، به ویژه، خشونت هایی که در میان زوج و در خانواده رخ می دهند.

La Fédération nationale GAMS این نهاد متعهد به مبارزه در برابر کلیه انواع خشونت ها در برابر زنان، و دختران، به ویژه ختنه زنان، ازدواج اجباری و یا زودهنگام، و سایر اقدامات سنتی برای صحت و سلامتی زنان و دختران، می باشد.

Le RAJFIRE : شبکه فعال برای خود مختاری زنان مهاجر و پناهنده، یک گروه فیمینست است که برای حقوق زنان خارجی، مهاجر، متقاضی پناهندگی و پناهنده مبارزه می کند.

L’association Voix de Femmes دختران و همچنان پسران قربانی ازدواج اجباری، جرایم مربوط به آنچه ناموس گفته می شود، و هر نوع دیگر خشونت که با قاچاق انسان ارتباط میگیرد ، حمایت و همراهی می کند و به آنها گوش می دهد.

کنترل انتخاب عشق و روابط جنسی

L’Amicale du Nid به زنان و مردان در معرض خطر، یا در وضعیت روسپی گری هستند و یا آن را تجربه کرده اند، راه حل های جایگزین پیشنهاد می کند.

CCEM – Le Comité contre l’esclavage moderne کمیته مبارزه علیه برده داری مدرن : در فرانسه به افراد قربانی برده داری خانگی و یا کار اجباری کمک می کند.

وبسایت های نهادهای دولتی

Service public : سایت رسمی اداره دولت فرانسه.

Légifrance: اداره دولتی که قوانین را نشر می کند.

Le Défenseur des Droits : برای دفاع از حقوق تان.

Ministère de l’Intérieur: – سکرتریت عمومی مهاجرت و ادغام، وزارت داخله.

Carte de France des préfecturesنقشه پره فکتورهای فرانسه (وبسایت وزارت داخله)

Ministère des Affaires étrangères – وزارت امور خارجه – به فرزندی گرفتن از خارج از کشور، زندگی در خارج از کشور، ورود به فرانسه

OFPRA – افپرا – اداره فرانسه برای حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت.

OFII – اوفی – اداره مهاجرت و ادغام فرانسه .

Centres départementaux pour l’accès au droitمراکز منطقه ای برای دسترسی به حقوق (خانه عدالت و حقوق، نقاط دسترسی به حقوق)، وبسایت وزارت عدلیه.

Portail des DIRECCTE et DIECCTE: ریاست های منطقه ای شرکت ها، رقابت، مصرف ، کار و شغل.

EUR-Lex : دسترسی به قوانین اتحادیه اروپا

Santé publique France, صحت عامه فرانسه – وقایه صحت برای مهاجرین در فرانسه.